Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,

stvara čovjeka od ugruŠka!

Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

koji pouČava peru,

koji Čovjeka pouČava onome što ne zna.


(Al-`Alak, Ugrušak)